ويدئوها 

 معرفي يونوپانل،مزايا و كاردبردهاي پانل سه بعدي ، نحوه نصب پانلها ، سرعت اجراي يونوپانل نسبت به سيستمهاي سنتي

بخش ويدئوها

مقالات 

 دسترسي بهتر كاربران ايراني به مقالات علمي در حوزه سيستمهاي ساختماني پانلهاي سه بعدي (3Dpanel)

بخش مقالات

سوالات متداول 

 اگر سوال خاصي داريد قبل از هر اقدامي به بخش زير مراجعه نماييد تا پاسخ خودرا بيابيد درغيراينصورت باماتماس بگيريد.

سوالات متداول

×

خطا

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

 نحوه نصب يونو پانل

 

 
        پي بصورت يكپارچه وراديه جنرال اجرا مي شود.
 
محل استقرار آرماتورهاي انتظار باكمك دريل و به تناسب قطر ميلگرد انتظار سوراخكاري و درمحل با كمك چكش نصب ميشود.   برش پانل در اين مرحله طبق پلان معماري و جدول برش انجام ميشود،پانل ها به اساني به اشكال موردنيازبرش داده ميشوند.
 
نصب پنل ها از گوشه ساختمان شروع ميشود تا استحكام و سختي لازم را به ساختمان درحال احداث بدهد.پانلها با اتصالات شبكه اي از دوطرف به هم بسته ميشوند.  
  با برش پنل به اندازه هاي دلخواه بازشوهاي بنا به راحتي تعبيه ميشوند.
 
پنلهابه كمك ابزارهاي به ميلگردهاي انتظار بسته ميشوند  
       
 
   
 
 
قبل از نصب پنلهاي سقف،اجزاي موردنياز جهت اتصال مناسب و كافي در انتهاي بالايي پنل ديواري و دمحل نشست پنلهاي سقفي كارگذاشته ميشوند.  
قبل از بتن پاشي ،كليه كارهاي تاسيسات برقي انجام ميگيرد
 
قبل از بتن پاشي ،كليه كارهاي تاسيسات مكانيكي انجام ميگيرد  
محل قرارگيري درها و پنجره ها طبق پلان معماري ساختمان،قبل از بتن پاشي بريده ميشوند.سپس گوشه بازشوها توسط اتصالات شبكه همانند شكل بالا تقويت ميشوند.
 
از پانلهاي مخصوص سقف ميتوان بارعايت جزئيات مربوطه براي طبقات، بابهره گيري از اتصالات بسيار ساده استفاده كرد.اجراي اين نوع سقف در ديگر سيستمهاي ساختماني مانند آجريفاسكلت بتني و فلزي نيز امكانپذير است.  
بتن پاشي(شاتكريت) پنلهاي ديواري با استفاده از ماشين آلات اختصاصي و يابصورت دستي انجام شده و پس از خاتمه اين مرحله بتن ريزي سقف و سپس شاتكريت انجام ميشود.
 
براي پرداخت نهايي سطوح بتن پاشي شده،ميتوان از مصالح مختلفي استفاده كرد  
براي سطوح داخلي انواع گچ و غيره و براي سطوح خارجي انواع مختلف مصالح نماسازي و انواع رنگهاي آكريليكي.

كارخانه  

استان گلستان ،گنبدکاووس ،خیابان امامزاده

 تلفن:: 3333495(172 98+)

 فکس:: 3332233(172 98+)

دفترتهران 

 سعادت آباد،میدان کاج،سروغربی، 35، همکف،5

 تلفن:: 22373179(21 98+)

 فکس:: 22373177(21 98+)

گالري 

JoomShaper