ويدئوها 

 معرفي يونوپانل،مزايا و كاردبردهاي پانل سه بعدي ، نحوه نصب پانلها ، سرعت اجراي يونوپانل نسبت به سيستمهاي سنتي

بخش ويدئوها

مقالات 

 دسترسي بهتر كاربران ايراني به مقالات علمي در حوزه سيستمهاي ساختماني پانلهاي سه بعدي (3Dpanel)

بخش مقالات

سوالات متداول 

 اگر سوال خاصي داريد قبل از هر اقدامي به بخش زير مراجعه نماييد تا پاسخ خودرا بيابيد درغيراينصورت باماتماس بگيريد.

سوالات متداول

×

خطا

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

 

     

 

فرضيات :

هر تن آجر فشاري 40.000 تومان،

سيمان هر پاكت 3.700 تومان،

ماسه تني 7.000 تومان،

ميلگرد كيلوئي 700 تومان،

بتن هر مترمكعب 45.000 تومان،

ملات شات هر مترمكعب55.000 تومان

ديوار چيني با آجر فشاري به ضخامت 22 سانتي متر (ساختمانهاي تا دوطبقه با ديوار باربر غير مسلح و شناژ قائم و افقي طبق استاندارد 2800)

12320=88*140 آجر هر متر مربع

2700=45.000*060/0 ملات

3500 دستمزد ديوار چيني

جمع 18520 تومان

سيمانكاري يك طرف به ضخامت 3 سانتي متر

1350=45.000*03/0 ملات هر متر مربع

3000 دستمزد

4350 جمع

اجراي گچ و خاك براي ديوارهاي داخلي اطاقها و راهروها به استثناي فضاهاي مرطوب سرويس و حمام و آشپزخانه هر متر مربع 3000 تومان مصالح و دستمزد

ديوارهاي سمت همسايه ( نماي فرعي ) ، ديوارهاي بين سرويسها و اطاقها و ديوارهاي پاسيو و آسانسور و مشابه آنها كه از يك طرف سيمانكاري و از طرف ديگر گچ و خاك مي شوند ( توضيح آنكه گچ پرداختي و سفيد كاري نهائي در هر دو حالت ديوار وجود داشته و دستمزد و مصالح آن در مقايسه نخواهد گنجيد . )

هزينه هر متر مربع 25870=3000+4350+18520

ديوارهائي مانند ديوار نما كه از داخل به سرويس و آسانسور و آشپزخانه ختم شده و لذا از هر دو طرف سيمانكاري مي گردند. هزينه هر متر مربع 27220=4350+4350+18520 

ديوارهاي داخلي ساختمان كه بين دو اطاق اجرا شده و از دو طرف گچ و خاك مي شوند .

24520=3000+3000+18520 

بصورت ميانگين 3 حالت اخير ، رقم متر مربعي 26000 تومان در نظر گرفته مي ود ( با عنايت به مشترك بودن آيتمهائي مانند داربست و تخته و امثالهم در هر دو سيستم از مقايسه آنها صرفنظر مي گردد . )

مطابق با مقررات ملي ساختماني ايران مباحث 18 و 19 در خصوص عايق بندي صوتي و حرارتي و صرفه جوئي در مصرف انرژي بطور ميانگين براي ديوارهاي داخلي عايق به ضخامت 6 و براي ديوارهاي خارجي عايق به ضخامت 10 سانتي متر بايستي قرارداده شود ( فوم 5 سانتي 2000 و 10 سانتي 4000 تومان و بطور متوسط 2000 تومان هزينه مصالح عايق كاري در نظر گرفته مي شود) .

  . بر آورد هزينه اجراي ديوار پانلي 10 سانتي پايكار بنيان با مصالح و اجرا .

12700 يك متر مربع پانل

3300=55.000* 06/0 سيمانكاري طرفين

كاشت ميلگرد 8 با چسب بتن به فواصل 50 سانتي متر در طرفين بالا و پايين 800 ميلگرد گذاري

12000 اجراي كامل 4 لايه

تومان 28800 جمع

نكته بسيار مهم آن است كه در قريب به 40% از ديوارهاي يك مجوعه ساختماني مانند ديوار راه پله هاي سنگ شده ؛ پاركينگها ؛ نماهاي اصلي و نماهاي پشت كار و داخل پاسيوها ؛ داخل سرويسها و آشپزخانه و حمام و اصولا فضاهايي كه نازك كاري آنها با سيمان انجام ميگردد . در سيستم غير باربر ميتوان از اجراي لايه دوم شات در طرفين كاست و بالنتيجه قيمت تمام شده ديوار از قرار متري 5000 تومان دستمزد براي اجراي سيمانكاري شمشه كش طرفين و 1650 تومان براي مصالح آن از هزينه اجرا كاسته ميشود.( هزينه اجرا ي پانل 10 با مصالح مختص آن به 22150 تومان بالغ ميگردد.)

بصورت آماري با فرض فوق الذكر هزينه متوسط كل با فوم 10 برابر 26140 خواهد گرديد.

نيز در صورت استفاده از پانل براي ديوار هاي داخلي ( مثلا فوم 4 با چگالي 15) مبلغ 3790 تومان از مبلغ اخير نيز كاسته شده و هزينه كل هر متر بالغ بر 18360 تومان بر متر مربع ميگردد.

ضخامت تمام شده ديوار با عايق 10 سانتي متري در حالت آجري بيش از 35 سانتي متر و در حالت پانلي 16سانتيمترگرديده كه مزيت قابل ملاحظه اي درعدم اشغال فضاي اطاقــــــها مي باشد.

مطابق با استاندارد 2800 در صورت اجراي ديوار ( غير باربر بين تير و ستونها (درصفحه قائم ) با در نظر گرفتن اثر ميانقاب ، زمان تناوب سازه كاهش و بالنتيجه نيروي زلزله وارد شده به سازه افزايش يافته و تقويت گردد و لذا عناصر مقاوم در برابر زلزله بايستي در اين حالت به تناسب افزايش نيرو تقويت گرديده و هزينه اين امر در مقايسه لحاظ گردد . كاهش نيروي زلزله بلحاظ استفاده از ديوارهاي سبكتر نيز اثر مطلوب ديگر سيستم پانلي مي باشد .

مطابق با مبحث ششم مقررات ملي ساختماني و استاندارد519 ايران ديوارهاي داخلي (تيغه ها و پارتيشن ها ) مي بايستي وزنشان بصورت گسترده به بار مرده سقف اضافه گردد و مبناي طرح ثقلي عناصر باربري مانند تيرچه و تير و ستون و فونداسيون قرار گيرد. در صورت استفاده از ديوار پانلي با مجموعا 6 سانت شاتكريت وزن يك متر مربع اين ديوار حدود 70 كيلوگرم بر متر مربع و براي ارتفاع 3 متر 210 كيلوگرم بر متر طول مي باشد كه در مقايسه با ديوار آجري 10 و 20 سانتي متري ( با وزنهاي 185و 370 كيلوگرم بر متر مربع بدون احتساب پوشش آسترروي آنها و براي ارتفاع 3 متر معادل 555 و 1110 كيلوگرم به متر طول ) بين 300 تا 800 كيلوگرم بر متر بر تيرچه يا تير زير خود فشار منجر به خمش اعمال مي نمايند و سربار تيغه معادل ( كه بر كل كف اعمال مي گردد ) را 115 كيلوگرم كاهش مي دهند كه اثر مطلوبي روي طرح سازه و اقتصادي شدن آن داشته و در مقايسه دو سيستم بايستي لحاظ گردد .

در صورت باربر بودن ديوار مطابق استاندارد 2800 نياز به اجراي كلاف قائم و افقي مي باشد ، لذا براي يك نمونه ساختمان به ابعاد پلان 5*5 متر و ارتفاع 3 متر ، جمعاٌ 32 متر شناژ 25*25 سانتي متر با 4 عدد ميلگرد 12 و خاموت 6 به فواصل 25 سانتي متر خواهيم داشت :

تومان 90.000 =45000*25/0*25/0*32 هزينه بتن شناژ

تومان 85250= 222/0*128+888/0*4*32 هزينه ميلگرد شناژ

تومان 300.000=12000*5*5 دستمزد قالب بندي و آرماتور بندي هر متر 12000

تومان 475250 جمع

تقسيم بر مجموع مساحت ديوارها 5*3*4=60 متر مربع از قرار هر متر مربع 8000 تومان

فرض به طور متوسط وجود بازشو در دو دهانه ديوار از چهار دهانه مثال فوق داراي نعـــــــل درگاه تير آهن 14 به طول 5/1 متر از قرار هر كيلو آهن و دستمزد جوشكاري 1000 تــــومان خواهيم داشت :‌

تومان 39000=1000*13*5/1*2 تقسيم بر مساحت كل ديوارها

ديوارها (60 متر مربع ) معادل متر مربعي 650 تومان هزينه نعل درگاه

بطور متوسط جمع هزينه هاي هر متر مربع ديوار آجري 22 سانتي با پوشش آستر طرفيـــن و عايق كاري و كلاف بندي سازه اي بصورت زير محاسبه مي گردد .

36650تومان=2000+650+8000+26000

و بدون كلاف بندي معادل 28650 محاسبه مي گردد ( در حالت ديوار غير باربر )

   

http://sdaneshfar.blogfa.com/post-593.aspx

 

 

الکترود 4,336   ملات ریز دانه(مترمکعب) 0,13m2/m2 24,440
جرثقیل 7,273   پلی استایرن(کیلوگرم) 5,60kg/m2 112,000
بتن 22,657   مفتول فولادی و گالوانیزه(کیلو) 14,19kg/m2 85,140
آجروگچ جهت آجرچینی 37,566   مدت کار کارگر(ساعت) 3,46h/m2 16,781
دستمزدها(جوشکار،بنا،کارگر) 53,147        
مجمع هزینه ساخت یک مترمکعب 430,470   مجمع هزینه ساخت یک مترمکعب   321,171
مصالح و خدمات مورد نیاز قیمت درمترمربع(ریال)   مصالح و خدمات مورد نیاز مقدار قیمت درمترمربع(ریال)
تیرآهن و صفحات مصرفی اتصالات 278,811   میلگردمصرفی در پی(کیلو) 4,15kg/m2 19,090
میلگردمصرفی درپی(کیلوگرم) 26,680   بتن(مترمکعب) 0,27m2/m2 63,720

كارخانه  

استان گلستان ،گنبدکاووس ،خیابان امامزاده

 تلفن:: 3333495(172 98+)

 فکس:: 3332233(172 98+)

دفترتهران 

 سعادت آباد،میدان کاج،سروغربی، 35، همکف،5

 تلفن:: 22373179(21 98+)

 فکس:: 22373177(21 98+)

گالري 

JoomShaper